Hiển thị tất cả 7 kết quả

4.100.000.000 
Bán
RS1 - Richstar
Giường ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Mét vuông: 77
4,100,000,000 đ
2.700.000.000 
Bán
RS6 - Richstar
Giường ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Mét vuông: 53
2,700,000,000 đ
2.900.000.000 
Bán
RS5 - Richstar
Giường ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Mét vuông: 53
2,900,000,000 đ
14.000.000 
Cho thuê
RS6 - Richstar
Giường ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Mét vuông: 65
14,000,000 đ
3.100.000.000 
Bán
RS7 - Richstar
Giường ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Mét vuông: 65
3,100,000,000 đ
3.150.000.000 
Bán
RS6 - Richstar
Giường ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Mét vuông: 65
3,150,000,000 đ
3.600.000.000 
Bán
RS5 - Richstar
Giường ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Mét vuông: 65
3,600,000,000 đ